avatar
Куч
8.30
Рейтинг
+7.62

Rohmonov Durbek Azamjonovich

Мақолалар

ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА ПРОГНОЗЛАШТИРИШ МЕТОДИНИНГ ЎРНИ

Namangan muhandislik-texnologiya instituti
Жаҳон сиёсий жараёнларининг ўзига хослиги ва алоҳида давлатларнинг ривожланиш жараёни бир биридан фарқ қилишда намоён бўлмоқда. Халқаро муносабатлар ва ижтимоий сиёсий ходисаларни ўрганишда илмий метод ва услублардан фойдаланилади. Хозирги кунда халқаро муносабатларни тахлил қилишда махсус методологик ёндашувлар ҳам мавжуд. Шулардан бири

НОВЫЕ ХРИСТИАНЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Namangan muhandislik-texnologiya instituti
В условиях демократизации в Узбекистане внимание обществоведов привлекают новообразованные конфессии, культов и движений. Речь идет о ваххабитах, акрамитах и других радикальных религиозных движений, которых можно назвать религиями «Нового века».[4. с,3] Эволюция становлений дошла от пропаганды идеи религиозного фундаментализма до

Диний миссионерлик –маьнавиятга таҳдид

Namangan muhandislik-texnologiya instituti
Диний миссионерликнинг кучайиши жаҳон миқёсида ижтимоий-иқтисодий инқироз ва давлатларнинг бир ижтимоий тузумдан иккинчисига ўтиши шароитида авж оладиган, жамиятни демократиялаштириш ғояларини ўзига қалқон қилган ҳолда шаклланаётган мавжуд миллий давлатчилик тузумига ўзининг мақсад муддаоларини ўтказишга интилиши билан изоҳланиши мумкин. Мазкур

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ГЕОСТРАТЕГИК ҲОЛАТИ ҒАРБ ВА ШАРҚ ОЛИМЛАРИ НИГОҲИДА

Namangan muhandislik-texnologiya instituti
Ҳозирги кунда Марказий Осиё геостратегик жойлашуви туфайли жаҳон сиёсатидаги ўрни ошиб бормоқда. Хартлэнд ва Римлэнднинг марказида жойлашган бу минтақа ўзининг бой табиати, энергетика ва минерал ресурсларига эгалиги кўпгина давлатларнинг қизиқишига сабаб бўлмоқда. Марказий Осиёнинг яна бир геостратегик жиҳати,  бу ҳудуддан Буюк ипак йўлини

ДИНИЙ ВА ЭТНИК ЗИДДИЯТЛАРНИНГ ЁШЛАР ХАЁТИГА ТАЪСИРИ

Namangan muhandislik-texnologiya instituti
Давлат барқарорлиги, тинч-тотув ҳаёти, тараққиёти ва келажаги ана шу давлатга катта хавф туғдириши мумкин бўлган барча таҳдидларнинг моҳиятини тушуниб етиш, олдини олиш ва бартараф этишда халқ салоҳияти мухим ахамиятга эга. Беқайдлик, беқарорлик жамият хаётига жиддий хавф туғдириши муқаррар.
Собиқ Иттифоқ парчалангандан сўнг мамлакатлар мустақил

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ОММАВИЙ МАДАНИЯТНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.

Namangan muhandislik-texnologiya instituti
Дунёнинг бугунги манзараси жуда мураккаб ва зиддиятлидир. Бу мураккаблик ва серқирралик уни ҳар томонлама тушуниш ва тушунтиришда жиддий қийинчиликлар туғдиради. Бугунги кунда жаҳонда миллатлараро, минтақавий ва бошқа қарама-қаршиликлар жуда кучаймоқда. Сайёрамизнинг айрим минтақалари ҳаддан ташқари бойиётган бўлса, бошқа минтақаларда одамлар

XIX аср охирида японияда сиёсий тузумни демократлаштириш учун кураш ва сиёсий партияларнинг шаклланиши

Namangan muhandislik-texnologiya instituti
Император Муцухито 1868 йилда эълон қилган “қасамёди”да “маслаҳатчи мажлис ташкил этишга”, шунингдек барча бошқарув ишларини “жамоатчилик фикрига асосланиб” ҳал қилишга ваъда берганди. Бироқ бу ваъдаларнинг қачонгача амалга оширилиши ҳақида ҳеч нарса дейилмади[1].
XIX асрнинг 70–80 йиллари турли ижтимоий